25 Şubat 2024, Pazar
08.12.2023 04:30

Aşkın da ötesinde ne vardı?

Neler yazılmamıştır ki o aşklar için. Romanlar, şiirler, hikayeler, şarkılar, filmler… İnsanlık tarihinin birçok unutulamayacak sahnesi. Bir başka tekrardır oysa duyurulanlar, daha da önemlisi duyulabilenler ve duyulmak istenenler. Yine de paylaşılmaya devam ederler. Neden? Şu aşk dediğimizin derinlerinde bir kendini var etme mücadelesi de gizlendiğinden mi? Yaşananlar ölümü daha anlamlı kılmayı vaat ettiğinden mi? Bir yalanı gerçeğe dönüştürerek yaşananları daha tahammül edilebilir bir hale getirmeyi yeğlediğimizden mi? Bir kaçışın zırhını farkına varmadan kuşandığımızdan mı? Sonrası sığınılacak bir ülke arama çabasıdır. Hayallerimizde inşa ettiğimiz bir ülke…