23 Temmuz 2024, Salı Gazete Oksijen
09.02.2024 04:30

Yeni yetkinliklerin bol bilinmeyenli denklemi

Küresel tehdit ve fırsatların yarattığı boşlukları doldurma adına yaşanan rekabette işler giderek daha da karmaşık bir hal alıyor

Bugüne has bir dert sanılan “teknolojik işsizlik” kavramı dünya gündemine ilk defa 94 sene önce, 1930 yılında girmiş. Ekonomist John Keynes “Torunlarımız için Ekonomik İhtimaller” başlıklı makalesiyle “Büyük Buhran” olarak anılan, tarihin en büyük finansal çöküşünün yaralarını sarmaya çalışan dünya ekonomisinin içine düştüğü karamsarlığa farklı bir boyut kazandırmıştı. Ona göre artık (19. yüzyıldaki) ekonomik gelişme sona ermiş, yaşam standardındaki gelişme yavaşlamış ve refah seviyesinde gerileme başlamıştı.